Nacházíte se zde: Úvod Naše aktivity Šifrovací hra Pravidla šifrovací hry KS Brno

Pravidla šifrovací hry KS Brno

 • Hra je určena pro dvou až tříčlenné skupiny hráčů
 • Hrající týmy jsou rozděleny do dvou kategorií podle nejstaršího člena týmu
  • do 15-ti let (žádný člen dosud nedosáhl 15 let)
  • od 15-ti let (alespoň jednomu členu již je či bylo 15 let)
 • Hra je tvořena stanovišti (mrtvými schránkami).
  Na každém stanovišti je uložena samolepka s číslem stanoviště a logem hry, případně i další zpráva o poloze stanoviště následujícího. Pokud na stanovišti není vlastní zpráva, je nutné se vrátit do informačního centra a po předložení samolepky s číslem stanoviště obdrží tým další zprávu.
  Zprávy jsou šifrované, případně je nutno k jejich získání splnit zadaný úkol či vyřešit menší problém.
  Šifry jsou voleny tak, aby nevyžadovaly speciální znalosti, důraz je kladen především na schopnost logického uvažování. 
  Cílem hry je v co nejkratším čase projít všechna stanoviště.
 • V případě nenalezení zprávy či nevyřešení šifry lze požádat o nápovědu v Informačním centru. Místo informačního centra bude oznámeno při startu. Nápověda určuje místo dalšího postupu.
  Za použití každé nápovědy bude k dosaženému času při příchodu do cíle přičten trestný čas +2 hodiny.
 • Ze zpráv/předmětů nacházejících se na stanovištích připadá na každou skupinu hráčů jeden kus nebo sada.
  V případě, že se zde nachází poslední exemplář, je nutno si jej opsat či obkreslit a ponechat jej na místě.

!!Pozor!! Některé zprávy jsou pouze k opsání, obkreslení, poslechnutí nebo nahlédnutí!

 • Zprávy/předměty vyzvednuté nebo opsané na stanovištích slouží zároveň jako důkaz návštěvy stanoviště a je nutno je předložit v cíli.
 • Zprávy jsou umístěny v blízkém okruhu od místa označeného ve zprávě tak, aby byly skryté před zraky nepovolaných, ale přitom byly snadno k nalezení. Není cílem hry přeorat půlku města.
  Zprávy a vše co souvisí se hrou, je výrazně označeno znakem hry
 • Po celou dobu hry je hráčům dovoleno pohybovat se pouze pěšky.
 • V průběhu hry je zakázáno použití mobilních telefonů a dalších prostředků mobilní komunikace (vysílačky apod.) k řešení úkolů, jež jsou součástí hry (týká se i komunikace v případě rozdělení týmu).
  Tento zákaz se netýká volání na nouzové číslo (viz Bezpečnost) při ukončení hry, v případě úrazu, ztráty orientace či jiných nepředpokládaných komplikací.
 • Je zakázáno záměrné sledování a sdružování skupin (prostě se nesmíte na někoho pověsit a nechat se vést). 
  Po vyzvednutí zprávy se pokud možno nezdržujte v blízkosti stanoviště, abyste neukazovali cestu soupeřům.
  (Ve městě zajděte aspoň za dva rohy, v terénu třeba někam na křižovatku, nejlépe ve směru, o kterém si myslíte, že je špatný).
 • Hra probíhá v uvedený den přibližně od 9 do 16 hodin.
 • Vyhodnocení a vyhlášení vítězů bude ukončeno do 17 hodin.
  Informace o speciálních potřebách pro aktuální ročník hry obdržíte přibližně týden před akcí na email. 
  V den, kdy končí lhůta pro registraci, obdrží všechny zaregistrované týmy čas a přesné místo startu. 
  Přesný popis místa ukončení hry, v případě nutnosti včetně plánku, obdrží hráči na startu.

Vyhodnocení

 • Hodnocení je provedeno v rámci kategorie
 • Pro stanovení pořadí týmů je rozhodující čas. Čas pohybu po trase začíná startem a končí okamžikem, kdy se do cíle dostaví poslední člen týmu. Neúplný tým není zařazen do hodnocení.
 • Hráči, kteří dorazí do cílového stanoviště později než 15 minut po ukončení hry, nebudou zařazeni do vyhodnocení.
 • K výslednému času budou připočteny časové postihy za použití nápovědy.
  Výsledná hodnota bude považována za dosažený čas.

Bezpečnost při hře

 • Trasa hry bude vedena převážně pěší zónou a přilehlými ulicemi s omezeným provozem nebo obytnými zónami a městskými parky. Pokud možno se vyhne místům se silným automobilovým provozem.
 • Účastníkům bude oznámeno nouzové telefonní číslo pro případ nepředpokládaných komplikací.
 • Bude součástí písemných pokynů, které hráči obdrží na startu.

Určitě budete potřebovat

 • tužku a papír (může se hodit i čtverečkovaný)
 • fixku
 • pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, obyč. tužku, nůžky, kapesní nůž
 • oblečení úměrné počasí (budete se nejen pohybovat, ale i stát delší dobu na místě)

Co vám může být hodně užitečné

 • mozek, nohy, oči a uši
 • mapa Brna a Jundrova - čím podrobnější, tím lepší
 • pauzák, průsvitka nebo průsvitná fólie a lihový fix
 • mobilní telefon - nesmíte ho sice použít k řešení šifer (dovolání se nápovědy, rozdělení týmu apod.), může být ale užitečný při ztrátě orientace nebo jiných potížích - není povinný a jeden do týmu stačí

Tip

 • Není to nezbytně nutné pro úspěšné absolvování hry, ale doporučujeme vzít si s sebou svačinu, něco k pití a kromě toho všechno, co uznáte za vhodné. Třeba kalkulačku, buzolu, libovolné šifrovací a dešifrovací pomůcky, tahák na morseovku, rejstřík bývalých názvů brněnských ulic, tabulky fyzikálních jednotek …
 • http://sifrovacky.cz/