Nacházíte se zde: Úvod Kdo jsme

Kdo jsme

Jsme otevřeným společenstvím lidí všech generací, kteří s Bohem navázali osobní vztah a chtějí ho společně rozvíjet a napomáhat v navázání tohoto vztahu těm, kdo jej nemají.

Jsme KŘESŤANSKÉ společenství, tedy křesťané. Věříme a poznali jsme, že Bůh stvořil člověka z lásky a pro lásku. Miluje nás neochvějně a má pro život každého člověka záměr a jedinečné místo ve svém věčném příběhu. Každý z lidí ale svým hříchem nevratně ztratil schopnost Boží dokonalý záměr naplnit. Náš hřích nás připravil o věčnost. Proto poslal Bůh na tuto zem svého jediného syna, Pána Ježíše Krista, aby v jeho oběti na kříži hřích odpustil a daroval každému, kdo v Ježíše uvěří,věčný život. Všichni bez rozdílu jsme zváni do vztahu lásky a přátelství s Bohem i ostatními. Jsme přesvědčeni, že není nic důležitějšího, než toto pozvání osobně přijmout.

Jsme SPOLEČENSTVÍ. V Bibli slovo společenství zahrnuje mimo jiné: ‚komunikovat spolu, jít spolu, nést společně‘. Jako společenství jsme skupinou lidí, kteří nejsou stejní, ale kteří si zvolili stejnou cestu. Chceme spolu komunikovat, chceme spolu jít, abychom společně mohli nést – objevit a uskutečňovat - záměr, který s námi Bůh má jako s jednotlivci i jako s církví.

Ve svém vyjádření víry se ztotožňujeme s Lausannským prohlášením, které si můžete přečíst zde (zobrazit).