Nacházíte se zde: Úvod Kdo jsme Hodnoty, které vyznáváme

Hodnoty, které vyznáváme

1. Bible

Je pro nás Božím slovem, zdrojem života a měřítkem všech věcí. Proto usilujeme o to, abychom ji, poznali do hloubky.

2. Vztah k Bohu

Skrze oběť Pána Ježíše Krista jsem usmířeni s Bohem Otcem. Usilujeme o to, abychom s ním měli úzký osobní vztah.

3. Duch svatý

Jsme si vědomi, že k tomuto vztahu potřebujeme Ducha svatého, který vydává svědectví o Kristu, uvádí do pravdy, zmocňuje a vystrojuje Církev svými dary. Usilujeme tedy o vedení Duchem svatým.

4. Následování

Ježíš Kristus je pro nás Pánem a Spasitelem. Proto považujeme za neodmyslitelnou součást své zbožnosti Jeho důsledné následování.

5. Proměněné životy

Usilujeme o to, aby sbor rostl jak počtem, tak ve zralosti a proměně charakteru do podoby Ježíše Krista.

6. Chození ve světle

Usilujeme o život v upřímnosti před Bohem i lidmi, bez snahy přehlížet problémy. Odmítáme jakoukoli církevní výlučnost. Jde nám o otevřenost, vykazatelnost a biblicky prováděnou kázeň.

7. Vztahy

Usilujeme o co nejhlubší závazné vztahy ve sboru a chceme, aby se tak dělo na všech rovinách sborového života.

8. Sdílení evangelia

Chceme, aby skrze náš sbor byla zvěstována a podporována dobrá zpráva o záchraně v Ježíši Kristu.

9. Jednota a spolupráce

Usilujeme o dobré vztahy a o spolupráci s ostatními křesťanskými sbory v našem městě.

10. Teologie

Jsme součástí církve Křesťanská společenství a považujeme se za součást celosvětové Církve. Víme, že naše poznání je jen částečné, a že bez poznání jiných částí Církve je neúplné.

(použitý materiál: Hodnoty církve Křesťanská společenství)