Nacházíte se zde: Úvod Kdo jsme Naše poslání

Naše poslání

Naše poslání vychází ze slov Pána Ježíše Krista: Milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. A milovat svého bližního jako sebe samého.

To prakticky znamená:

Uctívat Boha. Protože Boha milujeme a máme radost z jeho přítomnosti a z toho, že se nám dává poznat, chválíme jej v modlitbách i písních a dáváme se mu k dispozici.

Vyhledávat společenství. Scházíme se, abychom si navzájem prokazovali lásku a úctu, projevovali zájem jeden o druhého, pomáhali si a povzbuzovali se k lásce a k dobrým skutkům.

Evangelizovat. Usilujeme o to, aby skrze náš životní příklad i slova lidé přijali Ježíše Krista za svého spasitele, aby rostli do jeho charakteru, měli společenství se sourozenci v Kristu a vydali jim sami sebe tím, že jim i lidem mimo církev budou sloužit dle svého obdarování.

Vstupovat do učednických vztahů. Navzájem si pomáháme v tom, aby v našich životech docházelo k proměně do charakteru Ježíše Krista v myšlení, cítění i jednání.

Sloužit. Usilujeme o to, abychom dobře spravovali, co nám Bůh svěřil a jedni druhým sloužili svými duchovními, duševními i hmotnými dary.