Vítejte na stránkách Křesťanského společenství Brno!

Jsme součástí Církve Křesťanská společenství, která patří k evangelikální větvi křesťanství. Věříme, že Ježíš Kristus je Boží Syn, který zemřel za naše hříchy a byl vzkříšen. Vírou v Něj jsme smířeni s Bohem a máme naději věčného života.

Scházíme se v Brně-Jundrově každou neděli a trávíme spolu čas i v týdnu. Jsme skupina lidí různých generací. Jsme přesvědčeni, že se navzájem máme čím obohatit. Církev vnímáme jako širokou rodinu.

Ježíš Kristus je pro nás Pánem a Spasitelem, kterého jsme se rozhodli následovat.

Skrze oběť Ježíše Krista jsme usmířeni s Bohem Otcem. Toužíme po úzkém osobním vztahu s Ním a aby On z nás měl radost.

Duch svatý je Bůh mezi námi. Bůh v nás. Vede nás a dává nám své dary. Ukazuje nám Pravdu.

Bible je pro nás Božím slovem, zdrojem života a měřítkem všech věcí. Proto usilujeme o to, abychom ji poznali do hloubky.

Důležitou součástí našeho poslání je zvěstování dobré zprávy o záchraně v Ježíši Kristu a nejrůznější služba lidem.